עם מי נדבר?  

גב’ ורד וינדמן, עו”ד, מנכ”לית המועצה לשלום הילד.

על מה נדבר?  

נסקור את הנתונים והמגמות המרכזיות בקרב ילדים ונוער בתחומי בריאות, חינוך ורווחה ואת השפעת הקורונה עליהם (נתונים חדשים מהשנתון הסטטיסטי של המועצה לשלום הילד אשר יושקו בחודש ינואר 2022), נדבר על הממשק המשמעותי של רופאים עם ילדים ונוער ועל החשיבות שבאיתור וזיהוי ילדים בסיכון מתוך חדר הטיפולים וכן נבחן את את הזירות בהן יכולים לשמש כסוכני שינוי.

איך נלמד? 

במפגש תינתן הרצאה ולאחר מכן יתקיים שיח מקצועי שיאפשר שיתוף ומתן כלים להתמודדות שלכם ושלכן – הרופאים והרופאות.

קהל יעד

רופאי.ות ילדים, משפחה וטפ"ח

מתמחים.ות ברפואת ילדים

מקום

zoom

תאריך התחלה: 28.02.2022

תאריך סיום: 28.02.2022

מספר מפגשים: 1

שעות: 20:30-22:00

מחיר: 0 ש"ח