עם מי נדבר?

גב’ אורלי לביד-ברזל מנהלת מרחב מרכז בארגון בטרם לבטיחות ילדים.

על מה נדבר?

מגפת היפגעות הילדים, מידע לניהול סיכונים המסייע בקידום פעולות מניעה להיפגעות ילדים, הכלים לביצוע פעולות לקידום בטיחות ואופני היישום האפשריים בעבודת רופאי.ות הילדים.

איך נלמד?

במפגש תינתן הרצאה ולאחר מכן יתקיים שיח מקצועי שיאפשר שיתוף ומתן כלים להתמודדות שלכם ושלכן – הרופאים והרופאות.

 

קהל יעד

רופאי.ות ילדים, משפחה וטפ"ח

מתמחים.ות ברפואת ילדים

מקום

zoom

תאריך התחלה: 31.05.2021

תאריך סיום: 31.05.2021

מספר מפגשים: 1

שעות: 20:30-22:00

מחיר: 0 ש"ח