קורסי גושן מספקים ידע וכלים מעשיים לרופאי.ות ילדים בקהילה וכן לאנשי ונשות מקצוע נוספים, בתחומי הרפואה ההתפתחותית וההתנהגותית, תוך התייחסות להיבטים פסיכוסוציאליים המשפיעים על בריאות והתנהגות ילדים, יחד עם חשיפה והיכרות עם השירותים הקהילתיים ותשתיות החינוך, הבריאות והרווחה הרלוונטיים לעבודתם.

ההכשרות מתקיימות במודלים של למידה פעילה ואינטגרטיבית, על מנת לקיים למידה מעמיקה, זכירה וברת יישום.

הקורס כולל הרצאות ודיוני מקרה ומאפשר לרופאי.ות ילדים ומשפחה, צעירים וותיקים, העובדים בקהילה ובטיפות החלב, להרחיב את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולתת מענה בנושאים כגון שינה, הרטבה ובריחת צואה, בעיות התנהגותיות, בעיות התפתחותיות קלות ועוד.

קהל יעד

רופאי.ות ילדים, משפחה וטפ"ח

מקום

רח' הגבורה 11, אשקלון

תאריך התחלה: 06.11.2019

תאריך סיום: 17.06.2020

מספר מפגשים: 15

שעות: 13:00-15:00

מחיר: 0 ש"ח