אנקופרזיס (או הצטאות) הוא מצב שבו ילדים וילדות הגמולים מחיתולים עושים קקי באופן קבוע במקום שאינו השירותים. מצב זה יכול להיות מטריד מאוד הן עבור הילדים והילדות והן עבור ההורים.

במערך הלמידה הוסברו מהן הסיבות לאנקופרזיס, מהן דרכי הטיפול, מהו תפקידם של רופאי ורופאות הילדים ועוד.

בסיום המערך התקיים מפגש עיבוד לכלל המשתתפים בהובלת מומחה בתחום. במסגרת המפגש דנו בקשיים האפשריים העשויים להופיע במהלך התהליך וכיצד ניתן לסייע במקרים אלו.

ההתנסות במערך לוותה בהליך הערכה חיצוני.

קהל יעד

רופאי.ות ילדים ומשפחה

מקום

מקוון

מחיר: 0 ש"ח