מפגש עם פורום הנהלה בכירה של ג’וינט אשלים בהנחייתה של ד”ר חוה גדסי, רופאת ילדים ומנהלת רפואית בעמותת גושן, בנושא הקשר בין בריאות למוביליות חברתית-כלכלית.

במסגרת המפגש דנו בסוגיות מגוונות סביב הוגנות, בריאות והתפתחות של ילדים בגיל הרך, תוך התייחסות למשתנים המשפיעים על הקשר הנ”ל ולתפקידה של מערכת הבריאות ככלל, ושל רופא.ת הילדים בקהילה כפרט, במימוש הוגנות זו וקידום מוביליות בקרב ילדים וילדות במדינת ישראל.

קהל יעד

פורום ההנהלה של ג'וינט אשלים

תאריך התחלה: 22.11.2022

תאריך סיום: 01.12.2021

מספר מפגשים: 1