סימולציה 1 – סדנת מתמחים 19.09

ד”ר דבורה פרידלר, רופאת מלר”ד ילדים, צוות הגנת הילד, הדסה

הקלטה

 

מצגת

--

תפריט נגישות