קהל יעד: רופאי.ות ילדים, משפחה וטפ"ח מתמחים.ות ברפואת ילדים אחיות טפ"ח אנשי ונשות מקצוע

הכשרות ייחודיות שנועדו לספק ידע וכלים מעשיים בנושאים ההתפתחותיים וההתנהגותיים, לרופאי.ות בקהילה וכן לאנשי ונשות מקצוע נוספים, תוך התייחסות להיבטים פסיכוסוציאליים המשפיעים על בריאות והתנהגות ילדים.

הסדנאות מאפשרות היכרות הדדית בין כלל אנשי ונשות המקצוע וחשיפה לשירותים הקהילתיים ותשתיות החינוך, הבריאות והרווחה הרלוונטיים לעבודתם.

ההכשרות מתקיימות במודלים של למידה פעילה ואינטגרטיבית, על מנת לקיים למידה מעמיקה, זכירה וברת יישום.

בחרו את הקורס הרלוונטי

פרקטיקה בין-מקצועית

הכשרה לאנשי ונשות מקצוע