PMT היא גישת הדרכה להורים, המסייעת בטיפול בבעיות התנהגות של ילדיהם, ומבוססת על מספר עקרונות:

 • תמיכה בהתנהגות חיובית
 • הצבת גבולות
 • ביסוס הקשרים בין הורים לילדיהם.

ישנן דעות רבות אודות הדרך הנכונה לשנות לטובה התנהגות של ילדים: החל מעצות שהורים מקבלים מחברים או קרובים, דרך עצות של אנשי מקצוע, וכלה במידע רב שניתן למצוא ברשת האינטרנט, בספרות ההדרכה להורים ובמקורות נוספים. פעמים רבות דעות אלו סותרות או מנוגדות.

לצד אלו, קיים גוף מחקר נרחב העוסק בטיפול בבעיות התנהגות אצל הילדים. המחקרים המוקדמים החלו בשנות ה – 60, ע“י ד”ר ג’רלד פטרסון וקבוצת חוקרים מאוניברסיטת אורגון, אשר פיתחו את Parent Management Training (או בקיצור PMT) – הדרכת הורים לטיפול בבעיות התנהגות אצל הילדים. מאז בוצעו מעל 100 מחקרים מבוקרים שבדקו אותה, ופותחו כמה וכמה ורסיות שיושמו בהצלחה רבה בקרב אלפי משפחות ברחבי העולם.

על מנת להגיע לרמה של הבנה מספקת בתחום בעיות התנהגות אצל ילדים, ומתן ‘עזרה ראשונה’ להורים, אין צורך בזמן למידה רב או משך טיפול ארוך. במקרים הקלים יותר, המהווים את הרוב המכריע של המשפחות, מספיק רקע תיאורטי בסיסי והכשרה מקוצרת. המשתנה החשוב כאן הוא יכולת איש המקצוע להביא את ההורה לשנות את התייחסותו לילדיו בבית. המיומנויות אשר ההורים לומדים במסגרת ההדרכה הינן פשוטות מאוד.

בסדנא זו תרכשו את הכלים למתן הכוונה והדרכה להורים המתמודדים עם מגוון בעיות התנהגות נפוצות וקלות יחסית. היא כוללת בעיקר היבטים מעשיים, תוך תרגול ולימוד מיומנויות באמצעות סימולציות ומשובים.

קהל יעד

רופאי ילדים ומשפחה

אחיות טיפת חלב

אנשי מקצוע בתחומי החינוך, הבריאות והטיפול

מקום

מרכז הדרכה ויצו, דוד המלך 38, תל אביב

תאריך התחלה: 08.05.2017

מספר מפגשים: 6

שעות: 18:00-20:30

מחיר: 900 ש"ח

מתי נפגשים

 • מפגש 1 - 8.5.17
  הרצאת מבוא על הדרכת ההורים. מפגש זה יהווה הקדמה לסדנה, וייתן רקע תיאורטי שיעזור למשתתפים להבין את התפתחות השיטה, הרציונל שלה, והחשיבות של הפעלתה.
 • מפגש 2 - 22.5.17
  תמיכה בהתנהגויות חיוביות. כיצד לבקש מהילדים באופן שיגביר את הסיכוי להיענות, וכיצד לעודד אותם להמשיך ולהתנהג באופן חיובי.
 • מפגש 3 - 5.6.17
  בניית תכנית עידוד התנהגויות חיוביות בבית.
 • מפגש 4 - 19.6.17
  התמודדות עם התנהגויות תוקפניות.
 • מפגש 5 - 3.7.17
  התמודדות עם התנהגויות שליליות שאינן תוקפנות, למשל התפרצויות זעם, צעקות, נטייה לווכחנות מוגזמת וכיו“ב.
 • מפגש 6 - 17.7.17
  סיכום; חזרה ותרגול נוסף; שאלות ותשובות.
הורדת הסיליבוס המלא