PMT היא גישת הדרכה להורים, המסייעת בטיפול בבעיות התנהגות של ילדיהם, ומבוססת על מספר עקרונות:

 • תמיכה בהתנהגות חיובית
 • הצבת גבולות
 • ביסוס הקשרים בין הורים לילדיהם.

ישנן דעות רבות אודות הדרך הנכונה לשנות לטובה התנהגות של ילדים: החל מעצות שהורים מקבלים מחברים או קרובים, דרך עצות של אנשי מקצוע, וכלה במידע רב שניתן למצוא ברשת האינטרנט, בספרות ההדרכה להורים ובמקורות נוספים. פעמים רבות דעות אלו סותרות או מנוגדות.

לצד אלו, קיים גוף מחקר נרחב העוסק בטיפול בבעיות התנהגות אצל הילדים. המחקרים המוקדמים החלו בשנות ה – 60, ע“י ד”ר ג’רלד פטרסון וקבוצת חוקרים מאוניברסיטת אורגון, אשר פיתחו את Parent Management Training (או בקיצור PMT) – הדרכת הורים לטיפול בבעיות התנהגות אצל הילדים. מאז בוצעו מעל 100 מחקרים מבוקרים שבדקו אותה, ופותחו כמה וכמה ורסיות שיושמו בהצלחה רבה בקרב אלפי משפחות ברחבי העולם.

על מנת להגיע לרמה של הבנה מספקת בתחום בעיות התנהגות אצל ילדים, ומתן ‘עזרה ראשונה’ להורים, אין צורך בזמן למידה רב או משך טיפול ארוך. במקרים הקלים יותר, המהווים את הרוב המכריע של המשפחות, מספיק רקע תיאורטי בסיסי והכשרה מקוצרת. המשתנה החשוב כאן הוא יכולת איש המקצוע להביא את ההורה לשנות את התייחסותו לילדיו בבית. המיומנויות אשר ההורים לומדים במסגרת ההדרכה הינן פשוטות מאוד.

בסדנא זו תרכשו את הכלים למתן הכוונה והדרכה להורים המתמודדים עם מגוון בעיות התנהגות נפוצות וקלות יחסית. היא כוללת בעיקר היבטים מעשיים, תוך תרגול ולימוד מיומנויות באמצעות סימולציות ומשובים.

קהל יעד

רופאי ילדים ומשפחה

מקום

כפר הנוער בן שמן

תאריך התחלה: 17.10.2018

מספר מפגשים: 4

שעות: 09:00-13:00

מחיר: 800 ש"ח

מתי נפגשים

 • מפגש 1 - 17.10.18
  מבוא להתערבויות התנהגויות עם ילדים. חיזוק חיובי כאסטרטגיה מרכזית של התערבות.
 • מפגש 2 - 31.10.18
  תהליכי איסוף מידע מהורים.
 • מפגש 3 - 7.11.18
  הוראה של מיומנויות חדשות – חיקוי, סיוע, שרשור.
 • מפגש 4 - 14.11.18
  קשיים נפוצים אצל ילדים – גמילה, שינה, אכילה בררנית ועוד. סיכום.
הורדת הסיליבוס המלא