הגישה המוטיבציונית היא גישה מבוססת ראיות להנעה לשינוי התנהגותי, המאומצת ומיושמת על ידי ארגוני בריאות ברחבי העולם, ונלמדת במסגרות טיפוליות ואקדמיות. זוהי גישה ממוקדת מטופל, שמטרתה הנעה לשינוי התנהגותי ושיתוף פעולה עם תכניות טיפול.

הגישה, אשר התפתחה מתחום הטיפול בהתמכרויות ונוסחה על ידי שני הפסיכולוגים מילר ורולניק, נתמכת על ידי ממצאים אמפיריים רבים ומהווה חלק מתכניות קידום בריאות רבות ברחבי העולם. היא מבוססת על מחקר, המדגים כי עמדה מתעמתת מצד גורמים טיפוליים מגבירה את ההתנגדות מצד המטופלים. מוטיבציה לשינוי מובנת כתהליך דינמי המושפע מהאינטראקציה עם הסביבה, ובייחוד עם הגורם המטפל. על כן הגישה המוטיבציונית כוללת אסטרטגיות עבודה המכוונות להגברת מוטיבציה לשינוי התנהגותי, תוך הימנעות מכוונת מעימות.

בסדנא זו תרכשו כלים מעשיים לניהול שיחות עם מטופלים ו/או הוריהם, הזקוקים ליד מכוונת ולסיוע בשינוי התנהגותי למגוון נושאים רלוונטיים לבריאותם, כגון: שינוי תזונתי, פעילות גופנית, שינוי הרגלי חיים, הגברת היענות לטיפול תרופתי/התנהגותי ועוד, תוך הימנעות מעימותים והגברת שיתוף הפעולה.

קהל יעד

רופאי ילדים ומשפחה

אחיות טיפת חלב

אנשי מקצוע בתחומי הבריאות, החינוך והטיפול

מקום

מרכז הדרכה ויצו, דוד המלך 38, תל אביב

תאריך התחלה: 19.12.2018

מספר מפגשים: 4

שעות: 17:00-21:00

מחיר: 800 ש"ח

מתי נפגשים

 • מפגש 1 - 19.12.18
  רוח הגישה, כלים לעבודה ממוקדת מטופל חלק א' - מבוא – אמביוולנטיות, מדוע אנשים לא משתנים ומה כן מנבא הצלחה בשינוי? רוח הגישה –שיתוף פעולה, כבוד, הדגשת אוטונומיה של המטופל. עקרונות הגישה – הבעת אמפתיה, עידוד אי התאמה, זרימה עם התנגדויות, תמיכה במסוגלות עצמית כלים לעבודה ממוקדת מטופל – חלק א' - שאלות פתוחות, שיקופים.
 • מפגש 2 - 26.12.18
  כלים לעבודה ממוקדת מטופל – חלק ב' : חיזוקים + סיכומים מסירת מידע ברוח הגישה – EPE
 • מפגש 3 - 2.1.19
  עבודה מול התנגדות – זיהוי ההתנגדות, כיצד להגיב להתנגדות.
 • מפגש 4 - 9.1.19
  מפגש רביעי - שפת שינוי, מסירת מידע ברוח הגישה, הערכת מוכנות לשינוי זיהוי והפקה של שפת שינוי זיהוי מוכנות לשינוי וגיבוש תוכנית שינוי
הורדת הסיליבוס המלא