סימולציה 4 – סדנת מתמחים שלב ב 8.7.24

הקלטה

 

מצגת

----2024

תפריט נגישות