סימולציה 2 – סדנת מתמחים שלב ב 8.7.24

ד”ר דבורה פרידלר, רופאת מלר”ד ילדים, צוות הגנת הילד, הדסה

הקלטה

 

מצגת של ד”ר דבורה פרידלר

-----

תפריט נגישות