ממשקי בריאות ורווחה

ד”ר שגית ארבל, רופאה ראשית מנהלת מערך שירותי הבריאות משרד הרווחה

הקלטה

תפריט נגישות