סדנת אנקופרזיס – מצגת ההרצאה

הרצאתן של ד”ר חוה גדסי וד”ר דפנה עידן-פרוסק, רופאות עמותת גושן, לרופאי ילדים בקהילה בעמותת גושן

--

תפריט נגישות