רפואת אורחות חיים | חלק א’ – תחומי עבודה ותפיסה | מצגות

ד”ר יגאל הקסלמן, רופא משפחה מומחה, מזכיר החוג לרפואת אורחות חיים באיגוד רופאי המשפחה. וד”ר לילך מלצקי, נשיאת החוג לרפואת אורחות חיים באיגוד רופאי המשפחה

מצגת 1 | כלים להובלת שינוי בריאות אישי ומשפחתי

-----

 

מצגת 2 | רפואת אורחות חיים

-----2022

תפריט נגישות