הצגת פיתוח טיפות החלב

גב’ יעל שטרן גורדון, מנהלת השותפות, עמותת גושן

תפריט נגישות