קהל יעד: אחיות מובילות תחנה בטיפות החלב

משרד הבריאות מקדם תכנית אסטרטגית רב-שנתית בנושא שנות החיים הראשונות. טיפות החלב הן שירות אוניברסלי המספק שירותי רפואה מונעת לתינוקות ופעוטות בפריסה ארצית ובחדירה לכל מגזרי האוכלוסייה בישראל. על כן, הכשרתן ומיצובן כציר מרכזי מחולל שינוי היא בעלת פוטנציאל השפעה מערכתי ולאומי.

לצורך כך, חברו יחד משרד הבריאות, הקרנות יד הנדיב וברנרד ון-ליר ועמותת גושן, במטרה לפתח תכנית לאומית שמטרתה חיזוק יכולתן של אחיות טיפות חלב לתמוך בהתפתחות תינוקות בדגש על תמיכה וחיזוק הורים, וזאת באמצעות מערך פיתוח מקצועי.