קהל יעד: רופאי ילדים ומשפחה אחיות טיפת חלב אנשי מקצוע בתחומי הבריאות, החינוך והטיפול

הגישה המוטיבציונית היא גישה מבוססת ראיות להנעה לשינוי התנהגותי, המאומצת ומיושמת על ידי ארגוני בריאות ברחבי העולם, ונלמדת במסגרות טיפוליות ואקדמיות. זוהי גישה ממוקדת מטופל, שמטרתה הנעה לשינוי התנהגותי ושיתוף פעולה עם תכניות טיפול.

הגישה, אשר התפתחה מתחום הטיפול בהתמכרויות ונוסחה על ידי שני הפסיכולוגים מילר ורולניק, נתמכת על ידי ממצאים אמפיריים רבים ומהווה חלק מתכניות קידום בריאות רבות ברחבי העולם. היא מבוססת על מחקר, המדגים כי עמדה מתעמתת מצד גורמים טיפוליים מגבירה את ההתנגדות מצד המטופלים. מוטיבציה לשינוי מובנת כתהליך דינמי המושפע מהאינטראקציה עם הסביבה, ובייחוד עם הגורם המטפל. על כן הגישה המוטיבציונית כוללת אסטרטגיות עבודה המכוונות להגברת מוטיבציה לשינוי התנהגותי, תוך הימנעות מכוונת מעימות.

בסדנא זו תרכשו כלים מעשיים לניהול שיחות עם מטופלים ו/או הוריהם, הזקוקים ליד מכוונת ולסיוע בשינוי התנהגותי למגוון נושאים רלוונטיים לבריאותם, כגון: שינוי תזונתי, פעילות גופנית, שינוי הרגלי חיים, הגברת היענות לטיפול תרופתי/התנהגותי ועוד, תוך הימנעות מעימותים והגברת שיתוף הפעולה.