שותפים לעשייה

עמותת ‘גושן’ זוכה לקיים שיתופי פעולה עם ארגונים מובילים במגזר השלישי ובתחום הבריאות.
כל אחד מהארגונים המצויינים כאן תורם ממשאביו השונים ובכך תומך בעשייתה של עמותת ‘גושן’ בתחומים השונים.